Uddannelse

 
Siden her indeholder forskellige informationer og links vedr. uddannelse i roning.
 

Kajakroning

Som medlem af DKF er klubben naturligt underlagt de regler og muligheder for uddannelse som forbundet tilbyder. Her er det primært  EPP systemet, som fastlægger strukturen for uddannelse fra menig roer til super-instruktør. Yderligere tilbydes der en diplom-træneruddannelse. Læs mere om EPP og DKF's uddannelsetilbud på www.kano-kajak.org.
Links: Mere om EPP   
 
Uddannelsesforløb
Efter roeren har gennemgået et ca. 10-ugers forløb med en RR instruktør (bestyrelsen udnævner disse), kan roeren frigives på forskellige niveauer. Se under værd-at-vide/love & regler. Det højeste uddannelsesniveau som klubben kan tilbyde er roerens EPP2 niveau (normal frigivning til roning i alle farvande). Derefter fortsætter uddannelsen på DKF kurser el. tilsvarende.
 
Her kan du hente klubbens uddannelsesmateriale, som anvendes ved instruktion:
      
     
      Brochurer fra søsportens sikkerhedsråd:
         Lov og ret på vandet 
         Kano og Kajak  
         Vejr og Bølger 
         Kulde
 
Når du har gennemgået uddannelsen og bestået prøve heri, har du opnået nogle rorettigheder, som du kan læse om her  - LINK

Inriggerroning

I Ribe Roklub kan du få en grunduddannelse i at ro inriggerbåde. 
Hovedpunkterne i instruktionsforløbet kan du finde HER
Skitse over bådens indretning finder du HER
Kommandoer finder du HER
 
Gode tips til hvordan rotaget skal udføres - kig HER  
 
Når du har gennemført grunduddannelsen i inriggeroning og er blevet frigivet som roer, så må du:
 
- sammen med andre (der også har taget grunduddannelsen og er blevet frigivet, ro på Ribe Vesterå i klubbens inriggerbåde, forudsat der i båden er mindst een åstyrmand
- tage med på langtur - dvs. ro uden for Vesteråen, men kun hvis der er en langtursstyrmand med i båden, og hvis du har bestået den årlige svømme-vesteprøve
- tage med på rotur på Vadehavet, hvor der ligeledes er krav om, at der skal være en vadehavsstyrmand med på turen; også her skal du have bestået den årlige svømme-veste prøve. 
 
Se siden om Rorettigheder - LINK
 
 

Outriggerroning

 
Du kan også få en grunduddannelse i at ro i outriggerbåde så som single sculler, dobbelt sculler eller i "Elefanten", som er vores dobbelt 4.
Hovedpunkterne i instruktionsforløbet kan du finde HER
Når du er har gennemført grunduddannelsen i outriggeroning og er blevet frigivet som såkaldt åstyrmand, må du 
ro - enten alene eller sammen med andre, der også er blevet frigive på Ribe Vesterå i klubbens outriggerbåde.
 
Se siden om Rorettigheder - LINK
 

Videre uddannelse

Efter grunduddannelse i roning og kajakroning i Ribe Roklub, har du mulighed for at uddanne dig yderligere og derved opnå nogle yderligere rorettigheder som f.eks. åstyrmand (også kaldet korttursstyrmand), langtursstyrmand, vadehavsstyrmand, instruktør m.v.
 
Kursusmulighederne  fremgår af Forbundenes uddannelsesprogram:
   - DffR's uddannelsesprogram (inrigger/outrigger roning) HER
   - DKF's uddannelsesprogram (kajak) HER 
 
Angående åstyrmandskursus: dette kursus er et lokalt kursus, målrettet roning på Ribe Vesterå - vores daglige rofarvand. Det tilbydes alle roere umiddelbart efter frigivelse som roer. Afholdes lokalt i klubben og varer en aften. Kurset falder som en naturlig afslutning på forløbet til og med frigivelse. Når du har bestået åstyrmandskursus må du være styrmand i en inriggerbåd i det daglige rofarvand Ribe Vesterå, hvor du må ro sammen med andre roere, som er frigivet til roning i klubben.
 
Ribe Roklub opfordrer alle til at interessere sig for efteruddannelse. Bortset fra åstyrmandskurset skal deltagelse i et kursus altid godkendes af den relevante rochef inden tilmelding til kurset - rochefer finder du HER
 
  Ribe Roklub - Erik Menvedsvej 16 - 6760 Ribe - Formand: Anders Røjkjær Pedersen - E-mail: anders@andersrp.dk en løsning fra Klubmodul