Rorettigheder

Med "rorettigheder" menes den roning man har lov til at udføre efter gennemført uddannelse.
 
Rorettigheder lægges løbende ind i Rokort.dk. Hvis du f.eks. indskriver dig som styrmand til en inriggertur, og ikke er frigivet der til, så må du ikke være styrmand. Ved indskrivning før hver tur i Rokort.dk får du således at vide, at du ikke er frigivet til det ønskede formål, såfremt rettigheden ikke er opnået og indlæst i Rokort.dk.
 
 

Roregler

Der gælder strenge regler for roning, når du er frigivet. Reglerne skal overholdes og det er vigtigt, at man løbende holder sig reglerne for øje - se linket  Roregler / "Hvad må du på vandet"  - NB d. 24/3-2020: indholdet i dette link om "Roregler m.v." er under revision
 
  
Se i øvrigt her: Lov og ret på vandet   (brochurer fra søsportens sikkerhedsråd)
 

Rettigheder styrmand, inrigger 

(klik på overskrifterne neden for at se en liste over klubbens aktuelle styrmænd) 
 

Å-styrmand / Korttursstyrmand

 Viser hvem der har taget kursus som "å-styrmand" og er godkendt her til af klubbestyrelsen.
 

Langtursstyrmand

Viser hvem der har taget kursus som "langtursstyrmand" og er godkendt her til af klubbestyrelsen.

Vadehavsstyrmand

Viser hvem der har har taget kursus som "vadehavsstyrmand" og er godkendt her til af klubbestyrelsen.

Instruktører

Viser hvem der er uddannet til instruktør i de forskellige bådtyper. 
 

Unge 12 - 18 år

 
For unge 12 - 18 år gælder særlige roregler - Roregler / Sculler frigivning for unge
 
 
  Ribe Roklub - Erik Menvedsvej 16 - 6760 Ribe - Formand: Anders Røjkjær Pedersen - E-mail: anders@andersrp.dk en løsning fra Klubmodul