Langture - inrigger og kajak

Langture er alle roture, som finder sted uden for klubbens daglige rofarvand.
De nærmeste områder er således Vadehavet og åløbene i nærheden af Ribe, hvoraf der som bekendt er mange, hvilket er rigtig fint.
 
Ved planlægning af turen skal man gøre sig klart, om der er krav om styrmand/turleder med særlig uddannelse. Det er der både ved ture på Vadehavet og ved ture generelt uden for Vesteråen. Styrmanden skal have uddannelse som vadehavsstyrmand ved roture på Vadehavet, og som langtursstyrmand ved andre langture. Ved kajakroning må man tage på langtur, hvis man er frigivet på EPP2 niveau. En erfaren/frigivet roer kan dog godt tage andre ikke-frigivede roere med på langture, som turleder. Se  Roregler / Langture og vadehavsreglement
 
Styrmanden/turlederen skal sikre sig, at reglerne for roning på langtur overholdes. Roregler / Langture og vadehavsreglement
 
Vedr. redningsveste: det påhviler styrmanden/turlederen at sikre, at reglerne for redningsveste er overholdt - herunder at vestene er i orden - Info om Oppustelige Veste
 
Det påhviler også styrmanden/turlederen at sætte sig ind i vejrudsigterne - gør brug af DMI's vejrtjeneste og evt. YR - den norske vejrtjeneste.
Og endelig at få godkendelse af turen hos den, der er ansvarlig for godkendelse af langture  se Roregler / Langture og vadehavsreglement

Huskeliste langture

Til støtte for styrmandens planlægning af langture se HER
 

Langture - vadehavsture, inrigger og kajak (marts 2020)

Retningslinjer - se HER
 

Lejrudstyr til langture og stævner

Klubben råder over forskellige udstyr, som kan anvendes til Langture, stævner og andre RibeRoklub-relaterede arrangementer. Udstyres kan frit anvendes til disse aktiviteter af alle medlemmer. Man skal blot sikre sig at udstyret IKKE skal anvendes til andre arrangementer i perioden (kontroller kalenderen), og give de ansvarlige besked og/eller reservere udstyret i rokort programmet.
 
Følgende udstyr er tilgængelig:
 
Borde/bænke sæt i træ (ca. 5 sæt):
Disse forefindes i bådehallen (der er ingen krav om reservation, men tjek kalenderen)
 
Gasblus:
Et lille camping-gasblus, men med en solid platform. Kan godt anvendes til 10-liters gryde. gasdåser type CV300.
Gasblusset findes i skabet i værkstedet, mærket køkkenredskaber og langture.
HUSK at erstatte tomme gasdåser med nye efter brug, så der altid er mindst 2 fulde gasdåser i skabet.
 
Event-Shelter: 
Shelteret måler 4,5x4,5 meter og der er fuld stå-højde samt sider med vinduer.
VIGTIGT: Shelteret SKAL reserveres i Rokort programmet under menupunktet "Reservationer". Shelteret er oprettet som en båd med nr 600.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationalpark Vadehavet

På denne side finder du oplysninger om Nationalpark Vadehavet: http://www.danmarksnationalparker.dk/Vadehavet/
 
 
  
 
  Langjord juni 2014
 
 
 
 
 
  Ribe Roklub - Erik Menvedsvej 16 - 6760 Ribe - Formand: Anders Røjkjær Pedersen - E-mail: anders@andersrp.dk en løsning fra Klubmodul