Hvor må vi ro?

"Dagligt rofarvand"

 
Når du har gennemgået grunduddannelse i roning og du er blevet frigivet, så er det vigtigt at du holder dig for øje, hvor du må ro!
Du må ro i det vi i daglig tale kalder "dagligt rofarvand". For inrigger og outrigger bådene, omfatter det den del af Ribe Vesterå, som strækker sig fra Frislusen (der hvor åen løber ud langs Skibbroen under Overdammen), forbi Roklubben og så ud til Kammerslusen. Så enkelt er det. For kajakker må man yderligere ro ad østeråen op til Varming bro.  Se dette kort over "dagligt rofarvand" med de vigtigste stednavne og afstande fra klubhuset lagt ind.
 
Den røde streg på kortet = dagligt ro-farvand for alle bådtyper
Den blå streg på kortet = yderligere dagligt ro-farvand, kun for kajakker.
Klik på punkterne på kortet for yderligere information.  
 
 
 
For kajakroning gælder desuden, at roning i Ribe Østerå op til Varming Bro er dagligt rofarvand. Kajakkerne kan løftes over i Dagmarsøen, hvorfra der er fri adgang til åsystemet øst for byen. Det kniber derimod med de andre både. Derfor denne særlige regel for kajakroning i Østeråen. 
 
Endelig må man også ro (kun muligt for kajakker) i Stampemølleåen. Dog kun op til stryget!
 
Med mindre du har en særlig tilladelse fra rochefen, eller du roer sammen med en instruktør, må du altså IKKE ro her:
  • i den "blinde" åslynge ved Petersholm på nordsiden af Vesteråen
  • i den store åslynge på sydsiden af Vesteråen
  • igennem Kammerslusen ud i kanalen på vestsiden af slusen - dvs. ud i Vadehavet; al roning vest for Kammerslusen stiller krav om, at der deltager mindst 1 vadehavsstyrmand i turen.
 I Nørreåen (også kaldet Tvedå) - åen der løber ud i Vesteråen lige før omfartsvejen - er al sejlads forbudt, jfr. Tillægsregulativ for sejlads på amtsvandløb i Ribe Amt, august 1999. 
 
Tilladelse til roning uden for "dagligt rofarvand" kan evt. opnås efter aftale med rochefen, som du finder HER 
 

Langture og ture på Vadehavet

 
Langture er al roning uden for "dagligt rofarvand". 
Når du er frigivet som åstyrmand på Ribe Vesterå, så må du tage med på ture i andet farvand  - herunder på Vadehavet. På disse ture gælder regler om, at der skal være en styrmand med på turen, som har ansvar for turen og som har den fornødne uddannelse som langtursstyrmand hhv. vadehavsstyrmand.  
 
Uddannelse til langtursstyrmand hhv. vadehavsstyrmand kan opnås. Tal med rocheferne herom.
 
 
 
 
 
  Ribe Roklub - Erik Menvedsvej 16 - 6760 Ribe - Formand: Anders Røjkjær Pedersen - E-mail: anders@andersrp.dk en løsning fra Klubmodul