Hvis der er problemer med internetadgang, så bedes du i stedet for rokort.dk benytte regnearket
"Midlertidig rojournal, registrering"
Det ligger nu ligger på skrivebordet. PC'en i gangen.
Regnearket erstatter IKKE rokort.dk! 
Husk at slette din tur i regnarket efter overførsel til rokort.dk. 
Det er vigtigt, at din tur bliver registreret - ikke mindst af hensyn til afslutning af turen!
Vi undgår helst driftsproblemer med internetadgang, men som bekendt forekommer det af og til.
Har du forbedringsforslag til regnarket, så sig til - Alex eller Willy. 
God fornøjelse! 
 
  Ribe Roklub - Erik Menvedsvej 16 - 6760 Ribe - Formand: Anders Røjkjær Pedersen - E-mail: anders@andersrp.dk en løsning fra Klubmodul